Chi tiết giải đấu

Kiểu thi đấu: Online

Thể thức: Đấu loại trực tiếp - Toàn bộ các trận đấu BO3 - Chung kết BO5

Chú ý: Các team đã đạt top 4 tuần 1 không được đăng ký lại

Xem chi tiết tại đây

BTC sẽ email và gọi điện để xác nhận lại thông tin đã đăng ký. Các đội tuyển được lựa chọn sẽ là các đội tuyển đăng ký hợp lệ và xác nhận thông tin với BTC.

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:

Lê An

SĐT: 0762585888

Lịch trình

Tuần 3-4

Đăng ký diễn ra từ ngày 07/06 đến ngày 20/06

Thể thức BO3

Thông tin đội

Đội trưởng/Quản lý sẽ là người phụ trách chính việc liên hệ, nhận thông tin từ BTC.

BTC sẽ ưu tiên lựa chọn các đội tuyển ý thức tốt, đăng ký hợp lệ và sớm nhất.

*Bắt buộc

Tên team*

Họ và tên đội trưởng*

Chỉ cố định duy nhất 1 tên, không thể thay đổi

Số điện thoại*

Email*

Link Facebook đội trưởng/Quản lý*

Đăng ký 5 thành viên chính thức

Tối thiểu 5 thành viên chính thức
Tối đa 5 thành viên chính thức và 1 dự bị
Tất cả đều phải từ 18 tuổi

Player1

Họ tên thành viên 1 *

Tên Ingame*

Player2

Họ tên thành viên 2*

Tên Ingame*

Player3

Họ tên thành viên 3*

Tên Ingame*

Player4

Họ tên thành viên 4*

Tên Ingame*

Player5

Họ tên thành viên 5*

Tên Ingame*

Player6

Họ tên thành viên 6

Tên Ingame

Xác nhận hoàn tất đăng ký

Bằng việc đăng ký, bạn xác nhận và chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề liên quan đến tính chính xác của toàn bộ thông tin đã cung cấp